TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 1
FUNCTIONAL NECK DISSECTION IN LARYNGEAL CANCER
NİHAT AYAN, BÜLENT YILMAZ, FİKRET ÇINAR, YUSUF EREN, YALÇIN VARNALI, A OKAN GÜRSEL
S.B. Beyoğlu Hastanesi

Summary

Larenks kanseri tanısıyla boyun disseksiyonu uygulanmış 28 hasta incelenmiştir. Hastaları 14'üne fonksiyonel boyun disseksiyonu, diğerlerine radikal boyun disseksiyonu uygulanmıştır. Hastaların tümünün klinik evreleri N0 veya N1 idi. Hastaların izleme süresi 6 ay -72 aydır. Rekürrens oranı radikal boyun disseksiyonu yapılan vakalarda %12, fonksiyonel boyun disseksiyonu yapılanlarda %5'tir.