TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 1
LARENKS KANSERLERİNDE FONKSİYONEL BOYUN DİSSEKSİYONU
NİHAT AYAN, BÜLENT YILMAZ, FİKRET ÇINAR, YUSUF EREN, YALÇIN VARNALI, A OKAN GÜRSEL
S.B. Beyoğlu Hastanesi Larenks kanseri tanısıyla boyun disseksiyonu uygulanmış 28 hasta incelenmiştir. Hastaları 14'üne fonksiyonel boyun disseksiyonu, diğerlerine radikal boyun disseksiyonu uygulanmıştır. Hastaların tümünün klinik evreleri N0 veya N1 idi. Hastaların izleme süresi 6 ay -72 aydır. Rekürrens oranı radikal boyun disseksiyonu yapılan vakalarda %12, fonksiyonel boyun disseksiyonu yapılanlarda %5'tir. Keywords :