TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 3
K S AYTAÇ, H N MERCAN, F İÇLİ, E IŞIKMAN, S BİLGİÇ
GATA Haydarpaşa Eğitim Hast. Radyoloji ABD

Summary

A.Ü.T.F Radyasyon Onkolojisi ve Hematoloji-Onkoloji bölümlerinde 1984-1986 yılları arasında küçük hücreli akciğer kanserli toplam 37 hasta tedavi edildi, bunların arasında 20 hastaya kemoterapiye ek olarak beyin ışınlaması yapıldı. Beyin ışınlaması 14 hastada profilaktik, 6 hastada palyatif olarak yapıldı. Profilaktik ışınlama yapılan hiçbir hastada takip süresince beyin metastazı gelişmedi. Bu bildiride, küçük hücreli akciğer kanserinde profilaktik kafa ışınlamasının beyin metastazlarını önlemedeki rolü tartışıldı.