TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 1
MOLECULAR ANALYSIS OF T(14;18) TRANSLOCATION IN NON-HODGKIN'S LYMPHOMA
HÜLYA YAZICI, SEVİL BAVBEK, MELİH AKTAN, GÜLTEN AKTUĞLU, NEJAT DALAY
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji AD., İstanbul

Summary

Hodgkin-dışı lenfomalı hastalarda t(14;18) kromozom translokasyonu bcl-2 ve immünoglobulin ağır zincir genlerine özgü problar kullanılarak belirlenebilmektedir. Bu çalışmada 44 hastada t(14;18) translokasyonu moleküler yöntemlerle araştırılmış, 9 hastada bcl-2 genine, 18 hastada ise immünoglobulin genine özgü yeniden düzenlemeler saptanmıştır. Habis lenfomalı hastaların periferik kan örneklerinde yapılan moleküler analizin, kromozomal translokasyonların saptanmasında yararlı olduğu sonucuna varılmıştır.