TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
AHMET NAFİZ KARADENİZ, YÜCEL PAK
İstanbul Tıp Fak. Radyoterapi BD

Summary

Bu çalışmada, Saint Luke's Hastanesi ve Gülhane Tıp Akademisinde kombine tedavi yöntemi ile tedavi edilen 46 astrositoma grade-III olguları retrospektif olarak incelenmiş ve tedavi sonuçları bildirilmiştir.Olgularımızın %96'sında tümör supratentorial bölgede yerleşmiş olup hastaların %90'nı erişkin yaş grubundadır. 9 olguda (%20) tümör makroskopik anlamda total çıkarılmış ve postoperatif yaşam süresi 29 aydır. Geri kalan 37 olguda tümör subtotal çıkarılmış (parsiyel rezeksiyon) ve postoperatif radyoterapi uygulanmıştır. Bu hastalarda 5 yıllık sağkalımı %14, ortalama yaşam süresi 22 aydır. Her iki grup hasta yaşam oranları arasında anlamlı bir fark yoktur. (P > 0.1). 46 olguda uygulanan kombine tedavi ile l,3 ve 5 yıllık sağkalımlar %77, %25, ve %19 dur. Ortalama yaşam süresi tüm olgularda 23 ay, ölen olgularda 19 aydır. Yaş, cins ve tümör lokalizasyonu gibi çeşitli prognostik faktörler incelenmiş ve yaşın prognostik bir faktör olduğu görülmüştür. Serimizdeki 45 yaş altındaki olguların 5 yıllık sağkalım %29,45 yaşın üzerindekilerde ise %5'dir. Yaşam oranları arasındaki fark anlamlıdır (0.05>P >0.02). Sonuç olarak bu çalışmada, astrositoma-grade-III olgularında uygulanan kombine tedavi yönteminin önemi belirtilmekte ve bu tedavi yöntemi ile her beş olgudan birinde beş senelik sağkalım sağlanabileceği bildirilmektedir.