TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 3
PROGNOSTIC FACTORS IN SUPRATENTORIAL HIGH-GRADE GLIAL TUMORS
A ÖSÜN, K YÜCESOY, MEHMET ŞEN, Ö ATAMAN, Ş M CANDA, B TEKİNSOY, MÜNİR KINAY, T MERTOL, Ü ACAR, M GÜNER
Nöroşirurji Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İzmir

Summary

Ağustos 1991-Mart 1994 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda ameliyat edilen ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda radyoterapi uygulanan 24 supratentoriyal yüksek dereceli vakanın sağkalım süreleri, prognostik faktörler açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirilen prognostik faktörler yaş, cins, semptom süresi, epileptik nöbet varlığı, cerrahi çıkarım özellikleri, tümör lokalizasyonu, histopatolojik yapı ve cerrahi sonrası nörolojik performans durumudur. İncelenen prognostik faktörlerden 45 yaş altı, semptom süresinin kısalığı, frontal lokalizasyon ve cerrahi sınırların dar olduğu durumlarda sağkalım süresinin daha kısa olduğu görülmüştür. Ancak gruplar arası istatistiksel anlamlılık bulunmamıştır.