TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
EFFICACY OF 99M TC PENTA DMSA SCINTIGRAPHY IN SHOWING PRIMARY TUMOR AND CERVICAL LYMPHATIC METASTASES IN LARYNGEAL CANCER
I ADALET, K DEĞER, M ÜZEYİR, N KELEŞ, E YÜCEL, S CANTEZ
İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD

Summary

Bu çalışmanın amacı, larenks kanseri ve servikal lenf bezi metastazlarında 99mTc penta DMSA sintigrafisinin değerini araştırmaktır. On üç larenks kanseri ve 5 kontrol vakasında, 10 mci 99mTc penta DMSA'nın enjeksiyonundan 1-2 saat sonra görüntüler alındı. Larenks kanserli hastalar sintigrafide boyun orta hatta fokal yoğun tutulum gösterdi. Normal vakalarda tutulum görülmedi. Sintigrafi sonuçları histopatolojik sonuçlar ile karşılaştırıldı. Primer lezyon için sensitivite % 92, spesivite % 100, meta statik servikal lenf bezleri için sensitivite % 100 ve spesivite % 88 bulundu. 99mTc penta DMSA sintigrafisinin larenks kanseri ve servikal lenf bezi metastazlarının değerlendirilmesinde sensitif ve spesifik bir metod olduğu sonucuna vardık.