TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 1
O ALDEMİR, EMİN DARENDELİLER, MÜNİR KINAY, MUSA ALTUN, K DİNÇOL, NİJAT BİLGE
İstanbul Üniv. Onkoloji Enstitüsü

Summary

Non-Hodgkin lenfomalarda böbrek tutulumu sık görülmekle birlikte, böbrekden köken almış primer non-Hodgkin lenfoma olgusu oldukça nadirdir. Bu yazıda İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsüne başvurmuş primer non-Hodgkin lenfoma tanılı bir olgu sunulacaktır.