TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 1 - 2
J YAZICI, V YAYLA, O ÇOBAN, A E ÖĞE, T ATAMER, D SARGIN, M KURAL, MÜNİR KINAY, Y PEKÇELEN, A BASLO
İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Nöroloji AD

Summary

1982-87 yılları arasında kliniğimize olası nörolojik komplikasyon düşünülerek gönderilen 95 Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfoma olgularından bazı özellikleri nedeniyle spinal kanal metastazı saptanan 24 olgunun klinik ve yardımcı incelemeleri ile seyir ve prognozu tartışılmıştır.