TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1992 , Vol 7 , Num 1 - 4
EL VE ÜST EKSTREMİDE TÜMÖRLERİNDE DİREKT KROMOLENFOGRAFİ
DENİZ İŞCEN ÇEK, ÜMİT GÜR, HÜSEYİN UYSAL, ONAT ARINÇ
Haseki Hastanesi Cerrahi Kliniği Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kliniği İlerlemiş el ve üst ekstremite tümörlerinde regional lenf bezlerinin klinik ve histopatolojik değerlendirilmesi zorunludur. Postoperatif radyoterapi ve/veya kemoterapiye bu değerlendirmeden sonra karar verilir. Patent blue violet (PBV) el ve üst ekstremite tümörü olan 11 hastaya enjekte edilerek peroperatuar ve postoperatuar inceleme sırasında lenf bezlerinin iyi görülmesini sağladığı sonucuna varıldı. Keywords :