TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2006 , Vol 21 , Num 2
Matriks metalloproteinazlar ve akciğer kanseri
Hilal OĞUZ SOYDİNÇ,1 Hakan ÇAMLICA,2 Derya DURANYILDIZ,3 Esra KAYTAN SAĞLAM,4 Faruk TAŞ,5 Vildan YASASEVER,1 Nejat DALAY3
1İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Kanser Biyokimyası Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalı
AMAÇ
Bu çalışmada akciğer kanserli hastalarda matriks metalloproteinaz- 9 (MMP-9) ve doku matriks metalloproteinaz inhibitörü- 1'in (TIMP-1) tedavi öncesi düzeylerinin belirlenmesi amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmamızda cerrahi ve radyoterapi uygulanmamış 20 akciğer kanserli hastada MMP-9 ve TIMP-1 değerleri ELISA yöntemi ile belirlendi ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı (n=20).

BULGULAR
Hastaların MMP-9 (p<0.001) ve TIMP-1 (p<0.001) düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

SONUÇ
MMP-9 ve TIMP-1 klinikte rutin olarak kullanılabilir parametreler olarak düşünülmüştür. Keywords : Jelatinaz B; akciğer kanseri; akciğer/metabolizma/ radyasyon etkileri; akciğer neoplazisi/kan/enzimoloji/radyoterapi; Matriks Metalloproteinaz; MMP 9; doku matriks metalloproteinaz inhibitörü-1