TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 3
YUMUŞAK DOKU SARKOMLARI VE TEDAVİDE ÇOK YANLI YAKLAŞIM
S KURUL, G ÖZCAN, N UNUR, MÜNİR KINAY, GÖNÜL AKALIN
Vakıf Gureba Hast. Plastik. Cerrahi Kliniği 1984-1987 yılları içinde biri primer altısı nüks tümör ile başvuran 7 hastanın 4'ünde geniş lokal eksizyon, üçünde marjinal eksizyon uygulandı. Cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi ile kombine edildi. 6-24 ay arasında değişen (ortalama 10.8 ay) takipte, 2 hastada (% 28.5) lokal nüks, 3 hastada (% 42.8) uzak metastaz gelişti, bir olgu (% 14.2) lokal nüks ve akciğer metastazı ile exitus oldu. Yazıda elde edilen klinik sonuçlar bildirilmiş, konu ile ilişkin literatür ve yumuşak doku sarkomlarının tedavi ilkeleri gözden geçirilmiştir. Keywords :