TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
VERTEBRAL KOMPRESYON (ÇÖKME) KIRIĞI İLE BAŞVURAN İKİ ALL'Lİ OLGU
GÜNDÜZ GEDİKOĞLU, S ANAK, LEYLA KOÇ, Ö DEVECİOĞLU
İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fak. Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji BD Vertebral Çökme kırığı ile başvuran iki ALL'li olgunun özellikleri son literatür bilgisi ışığında gözden geçirildi. Akut lenfoblastik lösemi özellikle uzun kemiklerde, hızlı büyüme bölgelerinde belirgin radyolojik değişmelerle ortaya çıkabilir. Akut löseminin en sık radyolojik bulguları diffüz demineralizasyon, medüller kavite ve kortekste osteolitik lezyonlar, metafizlerde transvers şeffaf bandlar veya transvers yoğunluğu fazla çizgiler subperiostal yeni kemik yapımıdır. İlk tanı konduğunda bu radyolojik bulguların olup olmaması uzun süreli sürviyi hiç etkilemez. Yaygın osteoporoz ve vertebral çökme kırığı ALL'de oldukça nadirdir. Çeşitli serilerde bu bulgunun görülme sıklığı yaklaşık % 0.57-4 arasında değişir. İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalında, son 10 yılda izlenen yaklaşık 450 ALL'li olgudan sadece ikisi bu bulgularla başvurmuştur, bundan dolayı son bilgilerin ışığında iki olgunun özelliklerini gözden geçirmek istedik. Keywords :