TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 4
SUBKLAVYAN-JÜGÜLER-AKSİLLER VEN TROMBOZU İLE PREZENTE OLAN, PRİMERİ BİLİNMEYEN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOM VAKASI
MİNE ÇABUK, HAYRİ ÖZSAN, HASAN ÜSTÜN, HASAN ÜSTÜN, MESUT AKARSU, FATİH DEMİRKAN, AYDANUR KARGI, BÜLENT ÜNDAR, CAVİT ÇEHRELİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD., İzmir Venöz tromboembolizm kansere bağlı gelişebilmektedir ve morbidite ve mortaliteye sebep olabilmektedir. Kanserli vakaların %15'inde derin ven trombozu görülmektedir. Derin ven trombozlu vakaların çeşitli çalışmalara göre %4.6'sı ila %34'ünde kanser saptanabilmektedir. Kanserli vakalarda derin ven trombozu alt ekstremitede sık görülürken, üst ekstremite ve aksiller-subklavyan venlerde daha az görülmektedir. Bu makalede taşlı yüzük hücreli adenokanserle birlikte olan bilateral jügüler-subklavyan-aksiller ven trombozlu bir vaka literatür bilgisi ışığında sunulmuştur. Keywords :