TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 3
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ'NE BAŞVURAN ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSER VAKALARININ EPİEMİYOLOJİK İNCELENMESİ
AYŞE NUR DEMİRAL, RIZA ÇETİNGÖZ, MÜNİR KIRAY
Akdeniz Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi A.D, Antalya 1991 (Temmuz)-1997 (Aralık) tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'ne radyoterapi görmek üzere başvuran 18 yaş ve altı çocukluk çağı tümörlü 180 vakaya ait kayıtlar incelenmiştir. Bu incelemede vakalar cinsiyet, yaş, genel olarak ve yaş gruplarına göre hastalık dağılımı ve coğrafi dağılım özellikleri yönünden değerlendirilmiştir. Keywords :