TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 2
HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE KAYNAĞI OLARAK ÇEVRE KANINDA KÖK HÜCRE İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ: AKIM SİTOMETRİSİ İLE CD34+ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE SAYIMI
MUSTAFA N YENEREL, SEVGİ KALYOĞLU BEŞIŞIK, TÜLİN BUDAK ALPDOĞAN, DENİZ SARGIN, YÜCEL TANGÜN
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana BD., Hematoloji BD. Son yıllarda, hematolojik habis hastalıkların tedavisinde kemik iliği nakli yerine otolog veya allogeneik periferik kök hücre transplantasyonu (PKHT) tercih edilmektedir. Bu işlem sırasında yeterli oranda hematopoietik hücre verilebilmesi için CD34+ hematopoietik kök hücrelerin miktarını belirlemek çok önemlidir. Bu nedenle son yıllarda, CD34+ hücre sayım yöntemlerinin standardizasyonu için geniş, çok merkezli çalışmalar sürdürülmektedir. Çalışmamızda Haziran 1995-Haziran 1998 tarihleri arasında yapılan 18 otolog PKHT ve 23 allogeneik PKHT'unda, graftın kalitesini değerlendirmek üzere kullandığımız akım sitometresi ile CD34+ hematopoietik kök hücre sayım yönteminin özellikleri ve bu yöntemle elde ettiğimiz sonuçlar bildirilmiştir. Keywords :