TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 4
SİSPLATİN İÇERMEYEN KEMOTERAPİ REJİMİ ALAN KANSER HASTALARINDA METOKLOPRAMİD VE ONDANSETRONUN ANTİEMETİK ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
HASAN ÜSTÜN, HAKAN BOZCUK, MELEK ÜSTÜN, BURHAN SAVAŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İzmir Bu çalışmanın amacı sisplatin içermeyen kemoterapi rejimi alan kanser hastalarında ondansetron ve metoklopramidin antiemetik etkinliğini karşılaştırmaktır. Otuz hasta alterne şekilde ondansetron ve metoklopramid aldılar. Çalışmanın sonunda metoklopramid için 113 ve ondansetron için 122 siklus değerlendirildi. Bulantı ve kusmayı önlemede ondansetron ve metoklopramid için başarı oranları sırası ile %95 ve %88 idi (P=0.002). Sisplatin içermeyen kemoterapi rejimi alan kanser hastalarında bulantı ve kusmanın önlenmesinde ondansetron metoklopramide göre daha üstün bulundu. Keywords :