TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
KANSER METASTAZLARININ KEMİKLERDEKİ DAĞILIMI
TEVFİK ÖZPAÇACI, METİN ARAN, ŞAFAK ŞAHLAN, SÜLEYMAN ALTIN, ALİHAN ÇELİKER, MEHMET ŞEN
SSK Okmeydanı Hast.Onkoloji ve Nükleer Tıp Merk Çalışmamızda 204 kanserli hasta kemik metastazları yönünden kemik sintigrafisi ile incelenmiştir. Bunların 64'ünde (%31,37) metastaz tesbit edilmiştir. Metastazların °7o 83,93'ii multipl olarak bulunmuştur. Kemikte en çok metastazın kolumna vertebraliste olduğu görülmüş ve kemiklerdeki dağılım araştırılmıştır. Kemikte, selektif metastaz teşekkülü ile ilgili teoriler takdim edilmiştir. Keywords :