TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 1
AKCİĞER KANSERİ ARAŞTIRMASINDA NÜKLEER TIP TEKNİKLERİNİN YERİ
MAHMUT YÜKSEL, TUNCAY ÇAĞLAR, ŞAKİR BERKARDA
T. Ü. Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ABD. Edirne Nükleer tıp teknikleri akciğer kanserlerinde primer odak ve yayılımlarının tespitinde, tedaviye cevabın takibinde, nükslerin erken dönemde belirlenmesinde, evrelemede yararlanılan metotlar arasına girmiştir. SPECT ve PET tekniklerinin ve bu tekniklerde kullanılan radyofarmasötiklerin gelişmesi ve daha da hassaslaşmaları kullanılmalarını yaygınlaştırmıştır. Son yıllarda geliştirilen monoklonal antikorlarla yapılan sintigrafik incelemeler ise tümör dokusunu tespitte daha özgül olduklarından SPECT ve PET uygulamalarının artmasını sağlamıştır. Monoklonal antikorlar daha da geliştirilip, beta ışını yayan radyoizotoplarla işaretlendiklerinde nükleer tıp teknikleri tümörlerin özgül radyo-immünoterapi kullanılmaya başlanacaktır. Keywords :