TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 1
ERKEN EVRE MEME KANSERİNDE PRİMER KEMOTERAPİ
RAGIP KAYAR, MURAT ÇOBANOĞLU, OSMAN GÜNGÖR, ÜMİT BAYOL, AYFER HAYDAROĞLU
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi I. Cerrahi Kliniği- İzmir Meme kanserlerinde primer kemoterapiye olumlu yanıt iyi prognozu gösteren bir bulgu kabul edilmekte ve erken sistemik tedavinin ömrü olumlu etkilediği gösterilmiş bulunmaktadır . Son 2 yılda kliniğimize başvuran 72 erken meme kanseri (Evre 1-2) vakasına FEC/FNP/FEP protokolüyle 3 seans primer kemoterapi uygulanmıştır (F:Florourasil 600 mgr/m2, N:Mitoksantron 12 mgr/m2, E:Epirubisin 70 mgr/m2, P:Sisplatin 70 mgr/m2, C:Siklofosfamid 600 mgr/m2). Hastalarda kemoterapiye yanıt fizik muayene ve ultrasonografik olarak değerlendirilmiştir. Kısmi ve tam yanıt FEC uygulanan 53 vakadan 42'sinde (%79), FNP uygulanan 10 vakanın tümünde ve FEP uygulanan 9 vakadan B'inde (%B9) elde edilmiştir. Toplu değerlendirmede ise 72 vakadan 60'ının (%83) primer kemoterapiye yanıt verdiği anlaşılmaktadır. Alınan sonuçlar meme kanserinin yüksek oranda (%B3) kemoterapiye hassas olduğunu ve sisplatinli rejimlerin daha yüksek yanıt oranı sağladığını göstermektedir. Keywords :