TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 1
RADYOTERAPİDE "ON-LİNE" PORTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİNİN KLİNİK UYGULAMASI
DİLEK UZAL, ENİS ÖZYAR, FARUK ZORLU, MURAT GÜRKAYNAK, H FADIL AKYOL, HAYATİ AYTAÇ, İ LALE ATAHAN
Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara Radyoterapide, hedef hacme planlanan dozun verilebilmesi tedavi boyunca hastaya doğru pozisyonun verilmesi ve alanların doğru yerleştirilmesi ile mümkündür. Bunun için konvansiyonel port film yöntemi veya yeni geliştirilmiş megavoltaj anında (on- line) portal görüntüleme sistemleri kullanılmaktadır. Anında portal görüntüleme sistemi ile tedavi sırasında set-up hatalarının düzeltilmesi mümkündür. Tedavi sırasında anında görüntü elde edilmesi ve sistemin kendi ölçüm programları ile set-up hatalarının tespit edilmesi retrospektif değerlendirilen konvansiyonel filmlere olan üstünlüğüdür. Bu makalede anında portal görüntüleme sistemi ile ilgili bilgi verilmiş ve kliniğimizdeki uygulamalardan örnekler sunulmuştur. Keywords :