TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 4
TİROİD LENFOMALARDA SSK OKMEYDANI ONKOLOJİ MERKEZİ DENEYİMİ
ADNAN YÖNEY, CENGİZ GEMİCİ, FULYA ERMAN, ŞABAN ÇAKIR, TEVFİK ÖZPAÇACI, MUSTAFA ÜNSAL
SSK Okmeydanı Hast. Onk. Mer., İstanbul Çalışmamızda SSK Okmeydanı Onkoloji Merkezi'ne 1990-1992 yılları arasında başvuran 5 tiroid lenfomalı vaka, lenfomalar içinde nadir olması nedeniyle ilginç bulunarak klinik özellikleri, tedavi yaklaşımları açısından retrospektif olarak incelenmiştir. Yaş ortalaması 53 olup, vakaların tümü kadındır. Tüm vakalarımız "Working Formulation "a göre intermediate grade'dir. Ann-Arbor evrelemesine göre vakaların üçü EIE (3/5), ikisi EIIE (2/5) olarak evrelenmiştir. Başlangıç semptomları sıklıkla boyunda kitle, şişlik, kitleye bağlı basıdan dolayı nefes almada güçlük ve ses kısıklığıdır. Tanı yöntemi olarak 1 vakada total tiroidektomi (1/5), 3 vakada subtotal tiroidektomi (3/5), 1 vakada biyopsi (1/5) kullanılmıştır. Olguların üçüne sadece KT uygulanmışken (3/5), ikisine ise KT+RT uygulanmıştır (2/5). Uygulanan kemoterapi rejimleri COP, CHOP ve BACOP'tur. Radyoterapi ise Co60 ile boyun ve üst mediastene 40 Gy uygulanmıştır. Keywords :