TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
DÜŞÜK VE YÜKSEK DERECELİ 72 ASTROSİTOMA VAKASINDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
FÜSUN TOKATLI, IŞIK ASLAY, PINAR ÜLER, NURETTİN UNUR
Vakıf Gureba Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde 1978-1993 yılları arasında tedavi görmüş 72 astrositoma olgusu retrospektif olarak incelendi. Yaş, histolojik dereceleme, performans durumu, ilk semptom ile tanı arasında geçen süre ve tedavi şeklinin sağ kalımı etkileyen en önemli prognostik faktörler olduğu tespit edildi. Otuz yaş ve altında, 31 ve 50 yaş arası ve 51 yaş ve üzerinde 3 yıllık total sağ kalımlar sırasıyla %36.8, %28.5 ve %5.5 (P<0.001) bulundu. Derece I-II ve MI-IV'de 5 yıllık total sağ kalımlar %32.5'e %7.5 (P<0.0001), performans durumu 1 olan hastalarda 1 yıllık sağkalım %54.8, 4 olanda ise %0 olarak tespit edildi (P<0.001). İlk semptom ile tanı arasında geçen süre 4 aydan az olan vakalarda 5 yıllık sağkalım %12.7 iken, 4 aydan fazla olanlarda %25.5 bulundu (P<0.05). Sadece radyoterapi, cerrahi ve radyoterapi ve cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi yapılan olgularda 5 yıllık sağ kalımlar sırasıyla %0, %20.8 ve %31 olarak tespit edildi (P<0.02). Elde edilen sonuçlar literatür ile karşılaştırıldı. Keywords :