TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 2
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HABİS TÜMÖRLERİN TEDAVİSİ SONUCU OLUŞAN PUBERTE İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR
FEYZA DARENDELİLER
İstanbul Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Keywords :