TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 1
LARENKS KANSERİNDE UZAK METASTAZ (MULTİPL METASTAZLI BİR VAKA NEDENİYLE)
Ö DOĞAN, N AYAN, B YILMAZ, A O GÜRSEL
Beyoğlu Hastanesi KBB Kliniği Standart tedavi yöntemleriyle lokal ve rejyonel kontrol çok iyi sağlandığından larenks kanserli hastalar artık daha uzun süre yaşamaktadırlar. Bu nedenle uzak metastazlar hastanın tam iyileşmesini engelleyen bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Uzak metastaz çıktığında ortalama sürvi genellikle 1 yıldan daha azdır. En sık metastaz yerleri akciğerler, kemikler, karaciğer, mediasten ve beyindir. Agresif tümörlerde multipi metastazlar görülebilir. Bu yazıda multipi organ tutulması olan bir vakayı sunuyoruz. Keywords :