TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1992 , Vol 7 , Num 1 - 4
MİDE KARSİNOMU İNTESTİNAL METASLAPLAZİ İLİŞKİSİ
GÜLŞEN ÖZBAY, SÜHA GÖKSEL, SELDA URAZ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD Bu çalışmada intestinal metaplazi (İM) tipleri ile mide karsinomu tipleri arasındaki ilişki araştırıldı. 1987 yılında Cerrahpaşa Tip Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda mide karsinomu tanısı alan 47 vaka çalışmaya alındı. Mide karsinomları Jass'a göre sınıflandırıldı. 19 vaka intestinal tip karsinom, 28 vaka gastrik tip karsinom tanısı aldı. İM Jass ve Filipe'ye göre Tip I, Tip II, Tip IH şeklinde sınıflandırıldı. Tüm vakalarda, karsinoma komşu, karsinomdan 1 cm uzak ve daha uzak mide mukozası bölgelerinde İM ve tiplerinin dağılımına bakıldı. Sonuç olarak intestinal tip karsinomlu vakalarda her üç mukoza alanında İM anlamlı olarak sık görüldü. Mide karsinomlarında prekanseröz lezyon olarak kabul edilen Tip III İM de intestinal tip karsinomlu vakalarda anlamlı olarak sık idi. Literatürde az araştırılan, o-asetilli sialomüsin içeren İM tipi de intestinal tip karsinomda anlamlı olarak sık görüldü. Bu tip İM'nin midenin patolojik lezyonları ile ilişkisinin daha iyi araştırılması gerekliliği vurgulandı. Keywords :