TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1992 , Vol 7 , Num 1 - 4
MEDULLOBLASTOMA: TEDAVİ SONUÇLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
FADIL H AKYOL, A FARUK ZORLU, MURAT GÜRKAYNAK, ENİS ÖZYAR, HİLMİ ALANYALI, İ LALE ATAHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD, Ankara 1 Ocak 1976 ve 31 Aralık 1985 tarihleri arasında kalan 10 yıllık dönemde, otuzu erkek, 21'i kadın toplam 51 hasta medulloblastom tanısıyla bölümümüzde post operatif radyoterapi almış ve izlenmiştir. Yaşları 2 ile 40 arasında değişmektedir (Median 9 yıl). Onaltı (%31) olguya mikroskopik total., 35 (% 69) olguya ise subtotal ekzisyon sonrası radyoterapi, konvansiyonel fraksiyon sistemiyle, Kobalt - 60 telaterapi cihazı kullanılarak, kraniospinal 3000 cGy, daha sonra orta ve posterior fossaya 1000 cGy ve en son olarak posterior fossaya 500 - 2000 cGy verilerek uygulanmıştır. Toplam tedavi süresi 6 ile 7.5 hafta arasında değişmektedir. Ayrıca pediatrik yaş grubunda yer alan 20 hastada, VCR, CCNU ve Prednisolon'dan oluşan kombine kemoterapi protokolü radyoterapi ile birlikte başlanarak bir yıl süreyle kullanılmıştır. Beş ve 10 yıllık sağkalım olasılıkları sırasıyla %48 ve % 44'dür. Yapılan analizler, yaş, cinsiyet ve cerrahi eksizyon tipinin (Makroskopik total - Subtotal) prognoz üzerinde etkili olmadığı izlenimini vermektedir. Keywords :