TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 3 - 4
MİDE KANSERLİ HASTALARDA MİDE SIVISI PH'SI VE MİKROFLORA
SELÇUK MERCAN, KORHAN TAVİLOĞLU, NİLGÜN YILBAZ, İZZET TİTİZ, SELÇUK ÖZARMAĞAN, ÖZDEM ANĞ, KORKMAZ ALTUĞ
İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi AD 1988-1990 yılları arasında 50 mide kanserli hastada, mide sıvılarında pH ve mikroflora analizi yapılmıştır. Olguların 32'si erkek ve 18'i kadın, yaşları 42-80 (ortalama 61) yaş aralığında idi. Mide sıvılarının ortalama pH'sı 5.0 (2.0-8.0) bulundu. Kültür sonuçlarına göre 5 vakada (% 10) üreme olmamış, 26 vakada (% 52) bakteri, 9 vakada (% 18) bakteri ile birlikte Candida albicans, 10 vakada (% 20) ise sadece Candida albicans üremiştir. Keywords :