TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 1 - 2
EPİTELYAL OVER TÜMÖRLERİNDE TEK İLAÇ VE KOMBİNE TEDAVİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ERKAN TOPUZ, NAKİYE ÖZTÜRK, IŞIK ASLAY, GÖKHAN TÖRE, HALUK ONAT
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 1978-1985 yılları arasında over tümörü sebebiyle tedavi edilen 203 epitelyal olgunun 86'sı cerrahi sonrası yalnız kemoterapi görmüştür. Bu olgular tek ilaç veya kombine kemoterapi ile tedavi edilmişlerdir. Bu çalışmada iki farklı tedavi şekliyle elde edilen cevap oranları ve yaşam süreleri incelenmiştir. Keywords :