TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 1 - 2
PLEVRA SIVILARINDA; MALİGN MEZOTELYOMA İLE GUDDESEL MALİGN TÜMÖR HÜCRELERİNİN, İMMÜNOHİSTOKİMYASAL METODLARDAN KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN VE SİTOKERATİN KULLANARAK AYIRIMI
AYLA ÖZVEREN, SEMRA DÖLEK, DİLEK YILMAZBAYHAN, UĞUR HACIHANEFİOĞLU
İstanbul Üni. İst. Tıp Fak. Onkoloji Enstitüsü Bu çalışmada, plevra sıvılarında malign mezotelyoma tanısı konmuş 7, adenokarsinom tanısı konmuş 16 ve tümör hücreleri içermeyen 10 kontrol vakasının üzerinde peroksidaz-antiperoksidaz yöntemi ile, anti-sitokeratin ve anti-karsinoembryonik antijen antikorları uygulandı. Malign mezotelyoma tanısı konulan 7 vakada, anti-keratin antikorları ile 5 vakada (% 71.5) pozitif boyanma görüldü. Anti-CEA antikorları ile sadece 1 vakada boyanma saptandı. Adenokarsinom tanısı konulan 16 vakada, anti-karsinoembryonik antijen antikorları ile 13 vakada (% 81.25) pozitif boyanma görüldü. Anti-keratin antikorları ile boyanma saptanmadı. Plevra sıvılarından hazırlanan yayma preparatlarda, sitokeratin ve karsinoembryonik antijen uygulanmasının ayırıcı tanıdaki yararı tartışıldı ve literatür sonuçları ile karşılaştırılması yapıldı. Keywords :