TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
HODGKİN DIŞI LENFOMALARIN HİSTOPATOLOJİSİ
S ÜLKER
Marmara Üniversitesi Tıp. Fak. Patoloji AD Bu çalışmada 103 Hodgkin dışı lenfoma olgusu değişkin WW'a (1987) göre değerlendirilmiştir. Olgular histopatolojik örnek, yaş, eşey, yer, yapısal bulgularına göre ele alınmıştır. Keywords :