TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
METASTATİK TROFOBLASTİK NEOPLAZİLERİN TEDAVİSİNDE HASTA FAKTÖRÜ
O KADAYIFÇI, F T ÖZGÜNEN, N ARIDOĞAN, M SIRIM
Ç. Ü. Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum AD, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1986-1988 yılları arasında yatan 3 Metastatik Gestasyonel Trafoblastik Neoplazi (MGTN) olgusu değerlendirildi. Olguların birinde hastalık düşük riskli Metastatik Trofoblastik Neoplazi (MTN) idi ve hasta ilk günden itibaren tedavi eden ekiple uyum içindeydi. Diğer iki hastanın molar gebelik tahliyeleri aynı klinikte uygulanmasına ve aynı uyarıların yapılmasına rağmen her ikisi de ortalama iki yıl sonra yüksek riskli MGTN olarak gelmiş ve kozatif tedaviye başlanamadan kaybedilmiştir. Sonuç olarak tedavide başarı için tıbbi ekip ve merkez kadar hastaların da bilinçlendirilmesi gereği vurgulanmıştır. Keywords :