TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN NONPESİFİK İMMÜNOMODÜLATÖRLER
GÜRKAN KAYA, CEM AKIN
İst. Tıp. Fak. Keywords :