TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE TRANSTORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYONU
SAADETTİN ÇIKRIKÇIOĞLU, ZEKİ KILIÇARSLAN, ADNAN EKMEKÇİOĞLU, UĞUR HACIHANEFİOĞLU, HAYATİ ÖZYURT
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Kliniğimizde 1985-1988 yıllan arasında akciğer kanseri şüphe edilen 139 hastaya 157 transtorasik ince iğne aspirasyonu uygulandı. 107'sinde akciğer kanseri tanısı, cerrahi veya en az 6 aylık klinik, radyolojik takiple doğrulandı. Bu hastaların 84 (% 79)'inde transtorasik iğne aspirasyonuyla gerçek pozitif, 4'iinde malignite şüphesi, 19 (% 17)'unda yanlış negatif sonuç alındı. Olguların 10 (% 6)'unda, cerrahi drenaj gerektirmeyen pnömotoraks oluştu. Dört olguda ise, minör hemoptizi tespit edildi. Keywords :